Henk Stoorvogel

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Andere Zaken Beveland op woensdagochtend 16 september 2020 Oostdijk, Dorpshuis Apeldoorn. We beginnen om 7.00 uur tot 8.30 uur.
Geef u nu gelijk op zodat we weten hoeveel er komen, zonodig kunnen we een andere grotere locatie regelen.

VOL = VOL

Deze keer komt Henk Stoorvogel. Met Thema Vriendschap , het wonder op aarde.

Henk Stoorvogel is oprichter en internationaal leider van 4M, een mannenbeweging die bekend staat om haar karakterweekenden en Muskathlons.

Henk heeft een passie om mensen te helpen God beter te leren kennen en hun bestemming te vinden. Hij heeft hier een aantal boeken over geschreven.
Zowel in Nederland als in het buitenland spreekt Henk regelmatig in kerken en op conferenties en geeft hij masterclasses over spreekvaardigheid.
Henk is getrouwd met Ruth en vader van twee dochters en twee zoons.

Kom ook voor een goed ontbijt en voor inspiratie voor uw werkzame leven. Neem gerust vrienden en kennissen mee. Er zijn ongetwijfeld nog meer mensen in uw vrienden- en kennissenkring die dagelijks op de werkvloer staan en zich afvragen of en hoe zij Gods Woord kunnen gebruiken op de werkvloer.

Datum: 16 september 2020
Aanvang en eindtijd: 7.00 - 8.30 uur
Locatie: Dorpshuis Apeldoorn, 2e Vlietweg 9 in Oostdijk
Kosten: 20 euro.
De vergoeding voor de bijeenkomst van 20 euro is niet toereikend voor een sluitende exploitatie voor de kosten (kosten Dorpshuis, kosten spreker, kosten website).
Mocht u bereid zijn een vrije gift te doen, dan wel een hoger bedrag dan 20 euro wensen te betalen, dan is dit zeer welkom.  Voelt u zich echter niet verplicht!   
Indien u een gift wenst te doen, kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 0162 3771 34 ten name van Stichting Salomo.


Geef u gelijk op zodat we weten hoeveel er komen.

LET OP:
I.v.m. Corona is het extra van belang om aan te melden. Daarnaast verzoeken wij u tijdens de bijeenkomsten 1.5 meter afstand te houden en niet te komen als u Corona gerelateerde klachten heeft.

Aanmelden

Dagelijkse woord

woensdag 27 september 2023 - Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. -- Titus 2:14