Henk Stoorvogel - Online

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Andere Zaken Beveland op woensdagochtend 22 April 2020.

Op 22 april 2020 organiseert Andere Zaken Beveland een online meeting via Teams.

De bijeenkomst zal worden georganiseerd op 22 april 2020 van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Henk Stoorvogel is bereid gevonden, om ons online toe te spreken. Misschien kent u Henk al wel van de 4e Muskatiers.

Voor deze meeting worden er geen kosten gerekend. Wel vinden we het erg fijn als u de Stichting Andere Zaken Beveland wilt steunen met een gift.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FQ_dvGcfQme-SxN5UkXWIg

Hieronder staan de gegevens van Teams, de online tool. U kunt zowel met uw telefoon, ipad en laptop deelnemen. U hoeft geen uitgebreide software te installeren.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFiMTAyN2QtZjRkYS00NWI5LTlhOTctYzNmOWZhMmIyZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295bebdce-106f-478a-a7b3-3a154223f9d2%22%2c%22Oid%22%3a%22d00cc02a-825f-469d-95cb-71375545dd2d%22%7d


Gun je jezelf deze online lezing! En noteer deze gelijk in uw agenda.

Henk Stoorvogel is oprichter en internationaal leider van 4M, een mannenbeweging die bekend staat om haar karakterweekenden en Muskathlons. Daarnaast is Henk als pastor verbonden aan de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), waar hij zich voornamelijk richt op spreken en de erediensten.

Henk heeft een passie om mensen te helpen God beter te leren kennen en hun bestemming te vinden. Hij heeft hier een aantal boeken over geschreven, waaronder Jezus Leven, Geboren om te Vliegen, Groeien als een Palm, de 4e Musketier, G-Kracht en de serie bijbelstudieboeken over Bijbelse personen: Onderweg met…

Zowel in Nederland als in het buitenland spreekt Henk regelmatig in kerken en op conferenties en geeft hij masterclasses over spreekvaardigheid.

Op 1 maart 2019 promoveerde Henk aan de Universiteit Twente op zijn dissertatie: 'Moving Sermons - studies into the persuasive effects of preaching.' Op het snijvlak van de communicatiewetenschap en homiletiek onderzocht Henk effecten van communicatie-strategieën in de prediking en de wijze waarop de impact van communicatie versterkt kan worden. Na zijn studie Toegepaste Communicatie Wetenschap (Universiteit Twente) rondde Henk een HBO studie Theologie af aan de Evangelische Theoligische Faculteit in Heverlee, Leuven.

Henk is getrouwd met Ruth en vader van twee dochters en twee zoons. In zijn vrije tijd houdt hij er van om hard te lopen of te fietsen langs de uiterwaarden van de IJssel en de bossen van de Hoge Veluwe of het Dwingelerveld. In 2017, enkele dagen voor zijn veertigste verjaardag, streepte hij het enige item op zijn bucketlist af door de Iron Man van Maastricht te volbrengen. Je kunt Henk volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Aanmelden

Dagelijkse woord

woensdag 27 september 2023 - Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. -- Titus 2:14