Henk Stoorvogel - online

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van Andere Zaken Beveland morgenochtend 27 mei 2020 om 7:30.

Omdat we nog niet bij elkaar kunnen komen zal de bijeenkomst worden georganiseerd via teams op 27 mei 2020 van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Henk Stoorvogel is bereid gevonden, om ons online toe te spreken. Thema Een man naar Gods hart worden... een vervolg op vorige keer toen ging het over David en Goliath.
Misschien kent u Henk al wel van de 4e Muskatiers.

Gun je jezelf deze online lezing! En noteer deze gelijk in uw agenda.

Hieronder staan de gegevens van Teams, de online tool. U kunt zowel met uw telefoon, ipad en laptop deelnemen. U hoeft geen uitgebreide software te installeren.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E4OTJlNDYtNjlmMC00NWJkLTg5NDUtNjBlMzlmZDA1N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295bebdce-106f-478a-a7b3-3a154223f9d2%22%2c%22Oid%22%3a%22d00cc02a-825f-469d-95cb-71375545dd2d%22%7d

Voor deze meeting worden er geen kosten gerekend. Wel vinden we het erg fijn als u de Stichting Andere Zaken Beveland wilt steunen met een gift.
De sprekers ontvangen een vergoeding zoals een arbeider zijn loon verdiend.
Bankrekeningnummer AndereZaken Beveland:
NL85 RABO 0344 9293 61  (naam stichting Salomo)

Henk Stoorvogel is oprichter en internationaal leider van 4M, een mannenbeweging die bekend staat om haar karakterweekenden en Muskathlons. Daarnaast is Henk als pastor verbonden aan de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), waar hij zich voornamelijk richt op spreken en de erediensten.

Henk heeft een passie om mensen te helpen God beter te leren kennen en hun bestemming te vinden. Hij heeft hier een aantal boeken over geschreven, waaronder Jezus Leven, Geboren om te Vliegen, Groeien als een Palm, de 4e Musketier, G-Kracht en de serie bijbelstudieboeken over Bijbelse personen: Onderweg met…

Zowel in Nederland als in het buitenland spreekt Henk regelmatig in kerken en op conferenties en geeft hij masterclasses over spreekvaardigheid.

Op 1 maart 2019 promoveerde Henk aan de Universiteit Twente op zijn dissertatie: 'Moving Sermons - studies into the persuasive effects of preaching.' Op het snijvlak van de communicatiewetenschap en homiletiek onderzocht Henk effecten van communicatie-strategieën in de prediking en de wijze waarop de impact van communicatie versterkt kan worden. Na zijn studie Toegepaste Communicatie Wetenschap (Universiteit Twente) rondde Henk een HBO studie Theologie af aan de Evangelische Theoligische Faculteit in Heverlee, Leuven.

Henk is getrouwd met Ruth en vader van twee dochters en twee zoons. In zijn vrije tijd houdt hij er van om hard te lopen of te fietsen langs de uiterwaarden van de IJssel en de bossen van de Hoge Veluwe of het Dwingelerveld. In 2017, enkele dagen voor zijn veertigste verjaardag, streepte hij het enige item op zijn bucketlist af door de Iron Man van Maastricht te volbrengen. Je kunt Henk volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Hier nog een link naar een leadership sessie over leiderschap in tijden van crisis van Henk Stoorvogel de spreker van de vorige bijeenkomst.
https://youtu.be/qfcIw6uryZg

Groet en zegen van de werkgroep anderezaken beveland.

Aanmelden

Dagelijkse woord

donderdag 30 november 2023 - Prediker 4:12

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. -- Prediker 4:12